ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA KOSZT PAŃSTWA OD 2016 ROKU

pracownik

Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku pracodawca zatrudniający bezrobotnego do 30-go roku życia skierowanego przez Urząd Pracy, otrzyma refundację kosztów zatrudnienia o równowartości minimalnego wynagrodzenia tj. 1850 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem skorzystania z refundacji będzie podpisanie przez pracodawcę umowy ze starostą powiatowym

Podpisując umowę ze starostą pracodawca musi jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami. Mianowicie minimalny okres zatrudnienia takiego pracownika będzie musiał wynosić 12 miesięcy. Przez ten okres będzie obowiązywać refundacja. Jednak po tym okresie pracodawca będzie zobligowany do zatrudnienia takiego pracownika na kolejne 12 miesięcy, jednak już na własny koszt. Niezachowanie tego warunku skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.