ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA NA KOSZT PAŃSTWA OD 2016 ROKU

pracownik

Od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku pracodawca zatrudniający bezrobotnego do 30-go roku życia skierowanego przez Urząd Pracy, otrzyma refundację kosztów zatrudnienia o równowartości minimalnego wynagrodzenia tj. 1850 zł wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Warunkiem skorzystania z refundacji będzie podpisanie przez pracodawcę umowy ze starostą powiatowym

Podpisując umowę ze starostą pracodawca musi jednak pamiętać, że wiąże się to z pewnymi zobowiązaniami. Mianowicie minimalny okres zatrudnienia takiego pracownika będzie musiał wynosić 12 miesięcy. Przez ten okres będzie obowiązywać refundacja. Jednak po tym okresie pracodawca będzie zobligowany do zatrudnienia takiego pracownika na kolejne 12 miesięcy, jednak już na własny koszt. Niezachowanie tego warunku skutkować będzie koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

 

 

 

 

 

 

Rozliczenia rocznego zeznania podatkowego PIT

pit
Moi drodzy powoli zbliża się czas rozliczeń rocznych PIT. 
Rozliczenie roczne zobowiązane są złożyć wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym 2015 uzyskiwały przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Z nami rozliczysz swój PIT przez Internet bez wychodzenia z domu!
Jak rozliczyć roczne zeznanie podatkowe przez Internet
  1. Wyślij do nas dokumenty pocztą elektroniczną na adres biuro@impostabr.pl
  2. Sprawdzimy poprawność i kompletność dokumentów,  w razie jakichkolwiek nieprawidłowości skontaktujemy się z Tobą
  3. Jeżeli wszystko będzie w porządku, sporządzimy Twoje rozliczenie roczne
  4. Gdy zeznanie podatkowe będzie gotowe, na życzenie klienta wyślemy w jego imieniu zeznanie roczne drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego