Kto otrzyma 500 zł na dziecko?

500zł

Od kwietnia 2016 roku każda rodzina dostanie po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko.          W uboższych rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł dodatek ten będzie wypłacany także na pierwsze czy jedyne dziecko. Przysługiwać będzie rodzinie do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

PiS przewiduje, że wypłaty ruszą od 1 kwietnia z miesięczną tolerancją:)

Aby dostać świadczenia wychowawcze, będzie trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta „właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze”.

O świadczenie wychowawcze będą mogli się starać:

* rodzice (zarówno pary, jak i samotni rodzice),

* opiekunowie prawni dziecka,

* opiekunowie faktyczni (czyli osoby, które opiekują się dzieckiem i wystąpiły do sądu rodzinnego o jego przysposobienie)